Raids May 1921

1 May 1921

2 May 1921

3 May 1921

4 May 1921

5 May 1921

6 May 1921

7 May 1921

8 May 1921

9 May 1921

10 May 1921

11 May 1921 - raids by C Coy in Dublin

12 May 1921 - raids by C Coy, I Coy and F Coy in Dublin

13 May 1921 raids by F Coy and I Coy in Dublin

14 May 1921

15 May 1921

16 May 1921

17 May 1921

18 May 1921

19 May 1921

20 May 1921

21 May 1921

22 May 1921

23 May 1921

24 May 1921

25 May 1921 - Custom House Burning

26 May 1921 - raids by C, F and Q Coys

27 May 1921

28 May 1921

29 May 1921

30 May 1921

31 May 1921

 

Incidents with ADRIC